Aktualności


Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność. 
Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30
września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

 

–  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.   

 

Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pożyczka dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii z woj. łódzkiego

05‑06‑2020 08:04:12

Na prośbę Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przekazujemy informację dotyczącą pożyczek dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami epidemii COVID-19

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, który został uruchomiony w dniu 12 maja 2020 roku poprzez podpisanie przez zarząd Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ŁARR) umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie pożyczek płynnościowych dla właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Łączna kwota udzielonych pożyczek wyniesie 58 823 000 zł z czego 8 823 000 zł to wkład własny Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS, Urzędowi Skarbowemu) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, na spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, za zakup towarów i półproduktów.

Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,1% lub 0,99% w skali roku w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1 000 000 zł i z okresem spłaty do 72 miesięcy. Pożyczka jest udzielana bez prowizji, bez marży, bez WIBOR oraz nie są pobierane opłaty za przyjmowanie i rozpatrzenie wniosków.

Pożyczek w ramach opisanego Projektu udziela Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji i wniosek na stronie www.larr.pl

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Zprzyjemnością informujemy, iż powiat wieluński w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do internetu”

Działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” realizuje projekt pn. „Zdalna szkoła”.

 

Decyzją Centrum Projektów Polska Cyfrowa

powiat wieluński otrzymał grant w wysokości 99 960,99 zł,

który w całości przeznaczył na zakup

42 laptopów i myszek optycznych

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Laptopy trafiły do następujących placówek oświatowych:

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu – 3 sztuki

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu – 6 sztuk

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu – 7 sztuk

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu – 9 sztuk

Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu – 6 sztuk

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu – 5 sztuk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach – 3 sztuki

Katolickie Liceum Ogólnokształcące SPSK im. bp. Teodora Kubiny w Wieluniu – 2 sztuki

 Technikum SPSK w Wieluniu – 1 sztuka

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Zdjęcie: Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania odnoście punktu wymazowego drive-thru

W jakich godzinach działa punkt wymazowy?

Punkt działa w godzinach 9:00-11:00 i 11:00-13:00.

Punkt wymazowy finansowany jest ze środków Powiatu Wieluńskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowotnego, dlatego działa na dwóch zmianach.

Punkt drive thru funkcjonuje dzięki pomocy 9. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Łodzi.

           

Kto może skorzystać z mobilnego punktu wymazowego?

W godzinach 9:00 – 11:00 - Osoby skierowane do wykonania badania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu.

W godzinach 11:00 – 13:00 – Osoby skierowane przez NFZ do wykonania badania, które dostały SMS w 11. dniu kwarantanny (na badania należy przyjechać w 12. dniu kwarantanny).

Jak mogę potwierdzić swoje przybycie?

Osoby skierowane przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną umawiane są na konkretny dzień i nie muszą potwierdzać swojej obecności.

Osoby skierowane przez NFZ potwierdzają swoje przybycie dzwoniąc pod numer: 697 508 965 lub 697 210 165.

Potwierdzenie pomoże w utworzeniu listy osób obecnych w danym dniu w punkcie drive thru.

Co muszę przygotować i jak się zachowywać?

Punkt dostępny jest tylko dla samochodów.

Należy mieć ze sobą dowód osobisty.

Osoby, które zabezpieczają teren i pracują w punkcie przekażą wszelkie informacje, prosimy o nie wychodzenie z samochodu

Jak wygląda pobranie wymazu?

W pierwszym namiocie zostaną zweryfikowane dane osobowe, później należy przejechać do kolejnego namiotu, w którym zostanie przeprowadzony wywiad oraz pobranie próbki wymazu z jamy ustnej.

Co mam zrobić jeżeli ja i osoby z najbliższej rodziny nie posiadamy uprawnień do prowadzenia samochodu?

Po skierowaniu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu do osób niemobilnych dotrze samochód z ratownikiem, który w miejscu zamieszkania pobierze wymaz.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.       Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Informacja na stronę (2)-4-1.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat

15‑04‑2020 08:34:05

Na prośbę Poczty Polskiej uprzejmie przypominamy mieszkańcom, właścicielom budynków mieszkalnych o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej. Szczególna sytuacja związana z epidemią, w praktyce utrudnia dziś wielu osobom nieposiadającym skrzynek, korzystanie z usług pocztowych. Odbiór korespondencji rejestrowanej wymaga bowiem wizyty w placówce pocztowej.

Tymczasem, posiadając skrzynkę na swojej posesji, każdy może bezpłatnie złożyć stosowne żądanie doręczania listów poleconych do skrzynki, o czym klient zostanie każdorazowo poinformowany poprzez sms lub e-mail. Oznacza to brak awiza i konieczności wizyty w Urzędzie Pocztowym.

Więcej informacji na stronie: http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie konkursu ogłoszonego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

30‑03‑2020 11:16:47

Na mocy § 11h ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, zm. poz. 530), Zarząd Powiatu w Wieluniu w drodze Uchwały podjętej na posiedzeniu w dniu 30.03.2020 r. unieważnia konkurs ogłoszony celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Hodujesz świnie? Chcesz wiedzieć więcej o afrykańskim pomorze świń (ASF)? Obejrzyj film przygotowany specjalnie dla rolników – producentów świń z całej Europy.

04‑07‑2019 08:13:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  22‑03‑2016 10:48:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl
, w dniu:  22‑03‑2016 10:48:39
Data ostatniej aktualizacji:
10‑06‑2020 08:56:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie